Järvstad Kristin Den Kluvna Kvinnligheten – …

Järvstad Kristin Den Kluvna Kvinnligheten – …
Järvstad Kristin Den Kluvna Kvinnligheten – …
Beskrivning av Järvstad Kristin Den Kluvna Kvinnligheten – …

1880-talet innebär det moderna genombrottet i svensk litteratur men det är också tidpunkten för de kvinnliga författarnas stora genombrott. Det är decenniet då äktenskapet dess dubbelmoral och det borgerliga kvinnoidealet ifrågasätts. Men vad händer efter det litterärt vitala 1880-talet för de kvinnliga författarnas del?
Med hjälp av en mängd tidigare outforskade författarskap visar Kristin Järvstad att debatten med en alltmer livaktig och framgångsrik kvinnorörelse i bakgrunden förs vidare av kvinnorna men att den också både breddas och skärps. I den litterära diskussionen behandlas det otillfredsställande äktenskapet den fria kärleken den ogifta modern (medelklass)kvinnans steg ut i offentligheten och den prostituerade kvinnans svåra situation men även frågan om kärlek och attraktion mellan kvinnor.
Genom tolkningar av Ester Nennes Anna Branting Hilda Sachs samt ett stort antal andra författare ger Den kluvna kvinnligheten inblickar i en rad fascinerande texter som alla problematiserar begreppet kvinnlighet och dess innebörd. Fram träder öfvergångskvinnan en gestalt som befinner sig på gränsen mellan ett ädlre och ett nyare kvinnoideal.
Kristin Järvstad är fil.dr. i litteraturvetenskap och verksam vid Malmö Högskola samt universiteten i Lund och Växjö.

Läs mer om Järvstad Kristin Den Kluvna Kvinnligheten – …...


Sök bästa pris på Järvstad Kristin Den Kluvna Kvinnligheten – … hos: