Japans historia

Japans historia

»Fascinerande läsning.» Allt om Resor »Japans historia ger en aha-upplevelse.» Smålands-Tidningen Obs! Detta är en uppdaterad utgåva, som sträcker sig ända fram till år 2017. Japan är världens näst största ekonomi, trots att landet till ytan är mindre än Sverige. När WTO, G 8 eller Världsbanken samlas till toppmöte finns det alltid japaner i främsta ledet. Japans särpräglade och egensinniga civilisation har frambragt såväl geishor som samurajer. Via filmduken har detta land exporterat sin fascination för krigaranda, pliktkänsla och lojalitet. Västvärlden vibrerar av företeelser som karaoke, judo, sushi, manga och sudoku det finns många exempel på hur vi låter oss inspireras från öster. För att förstå en nation måste man studera dess förflutna, sägs det. Ändå är det över åttio år sedan ett heltäckande verk om japansk historia blev skrivet i vårt land. Nu kommer boken som tar oss med på Japans långa färd mot nuet. Vilka historiska erfarenheter har präglat landet som hade fred i flera hundra år, men som senare angrep både Kina och USA? Thomas Ekholm är fil mag i japanska och doktorand vid Göteborgs universitet. Han forskar om teceremonin samt undervisar i äldre japansk historia vid Lunds universitet. Ingemar Ottosson är fil dr i historia och universitetslektor vid Högskolan Kristianstad. Han har bott i Japan och forskar om Sveriges kontakter med Östasien genom tiderna. Han undervisar i modern japansk historia vid Lunds universitet. Fler pressröster: »Att på drygt 350 sidor så väl fånga Japans komplexa historia är ett mycket gott betyg åt författarna.» Arvika Nyheter »Som läsare känner man författarnas auktoritet och egna intresse av landet. Därför är Japans historia tilltalande och lätt att läsa. Och direkt spännande … Japan är världens tredje största ekonomi och att det är ett helt fascinerande land framgår tydligt i Japans historia, som också kan användas som referens när en läser japansk skönlitteratur.« Bloggen A Room of My Own

Läs mer om Japans historia

Japans historia

Historia & Arkeologi

Hitta Japans historia även hos:
Rulla till toppen