Jansson Olov En Mosaik Religionskunskap 1

Jansson Olov En Mosaik Religionskunskap 1
Jansson Olov En Mosaik Religionskunskap 1
Beskrivning av Jansson Olov En Mosaik Religionskunskap 1

En mosaik är en lättillgänglig grundbok för gymnasiets kurs 1 i religionskunskap.
I tre block förmedlar En mosaik faktakunskaper begrepp och modeller – verktyg för att delta i det offentliga samtalet kring mångkultur religion och etik.

Kultur och religion
Bokens första block Kultur och religion handlar om samspelet mellan religion och kultur begreppet religion tro och vetenskap liksom mångkultur och sekularisering.

Religioner och livsåskådningar
Det andra blocket består av sex välstrukturerade kapitel om de fem
världsreligionerna och om nya rörelser både religiösa och sekulära. Varje religion beskrivs systematiskt utifrån grundtankar riktningar och livets skeden. Stoffets strukturunderlättar för eleverna att jämföra urskilja mönster dra slutsatser och formulera egna ståndpunkter.

Att vara människa
Det tredje blocket består av fyra temakapitel som både erbjuder fakta och problematiserande text inom områdena etik och livsåskådning. Kapitlet Etik ger en översikt när det gäller etiska teorier och diskuterar etik och juridik kring frågor om människans värde. Identitet tar upp både identitet som självbild och kulturell identitet. Religionsfrihet och religiösa symboler i skola och samhälle berörs också.
I kapitlet Kärlek är det främst kärleksrelationer mellan människor som är i fokus. Det sista kapitlet i blocket Döden behandlar död begravning och sorg i vårt samhälle men också döden som livsfråga.
Alla kapitel avslutas med diskussionsfrågor och nyckelbegrepp.

Övriga komponenter
Lärarhandledning online

En mosaik lärarhandledning är nu digital och har uppdaterats med mer material. Nu finns fler fördjupningstexter och uppgifter bland annat om religionsbegreppet kulturella identiteter och religion och vetenskap – texter som lätt kan förmedlas digitalt till eleverna.

En mosaik finns även som onlinebok.

Läs mer om Jansson Olov En Mosaik Religionskunskap 1...


Sök bästa pris på Jansson Olov En Mosaik Religionskunskap 1 hos: