Jansson Mats Kritisk Tidsspegel – Studier I …

Jansson Mats Kritisk Tidsspegel – Studier I …
Jansson Mats Kritisk Tidsspegel – Studier I …
Beskrivning av Jansson Mats Kritisk Tidsspegel – Studier I …

Nittonhundrafyrtiotalet var det årtionde då modernismen fick sitt slutliga genombrott i Sverige. Men vad var det som möjliggjorde dess genomslagskraft just då? Hur såg förändringsprocessen ut?
I Kritisk tidsspegel visar Mats Jansson ur en rad perspektiv hur estetiska normer och värden utkristalliseras i litteraturkritikens möte med samtidslitteraturen och hur nya litterära ideal därmed formuleras. Det är en initierad studie om en intresseväckande och dynamisk epok i den svenska litteraturhistorien.

Läs mer om Jansson Mats Kritisk Tidsspegel – Studier I …...


Sök bästa pris på Jansson Mats Kritisk Tidsspegel – Studier I … hos: