Jalics S. J. Franz De Andliga Övningarna I K…

Jalics S. J. Franz De Andliga Övningarna I K…
Jalics S. J. Franz De Andliga Övningarna I K…
Beskrivning av Jalics S. J. Franz De Andliga Övningarna I K…

Franz Jalics s.j. är född 1927 och alltjämt verksam i Tyskland som jesuitpräst. Han har tillfört Ignatius av Loyolas andliga öv- ningar en ny dimension i och med att han ger dem i kontemplativ form. Den som gör övningarna ska inte återskapa bibelscener för sin inre syn och själv medverka i dem utan meditera över bibeln och de andliga övningarna i inre och yttre tystnad.
Boken är uppdelad i teologiska resonerande så kallade an- föranden översatta av Bengt Almstedt och samtal med dem som mediterar under Jalics ledning översatta av Ida Dahlgren. 20 samtal efter varje dag ger en bred bild av de funderingar och svårigheter som dyker upp i tystnaden; bortträngda känslor och minnen som gör sig påminda oförsonade relationer sorger och besvikelser men också glädjen i mötet med Jesus Kristus kärleken till honom och till det egna jaget. Samtalen ger många möjligheter till identifikation med dem som vägleds av Jalics.
Den som vill försöka meditera själv i sin vardag får här många praktiska tips och råd om hur man går tillväga från nödvändig- heten att avsätta en bestämd tidsrymd varje dag till hur man får bukt med tankebrus och oförmågan att fokusera.
Med mycken kärlek och humor hjälper författaren sina med- människor att fördjupa sin tro på och sin kärlek till Jesus Kristus.

Läs mer om Jalics S. J. Franz De Andliga Övningarna I K…...


Sök bästa pris på Jalics S. J. Franz De Andliga Övningarna I K… hos: