Iso 14001 För Små Och Medelstora Företag

Iso 14001 För Små Och Medelstora Företag
Iso 14001 För Små Och Medelstora Företag
Beskrivning av Iso 14001 För Små Och Medelstora Företag

Frågor kring miljö och socialt ansvar är mycket uppmärksammade och kraven på företagen ökar. Större företag ställer krav på sina underleverantörer kunderna blir mer och mer intresserade av produkternas miljöegenskaper klimatfrågan ställer nya krav på åtgärder nya krävande miljölagar kommer i en strid ström företagets årsredovisning ska innehålla information om hållbar utveckling listan på krav och intressenter kan göras lång. För att klara kraven behöver de flesta företag utveckla sitt miljöarbete och kommunicera sina ambitioner på ett trovärdigt sätt. Bra insatser på° miljöområdet skapar både ökad trovärdighet och affärsmässiga fördelar.
Miljöledningsstandarden ISO 14001 har fått en omfattande spridning och det är mer än 250 000 organisationer i mer än 150 länder som är miljöcertifierade. Den här boken beskriver hur du inför ISO 14001 i ett företag eller annan organisation. Det handlar bland annat om att identifiera de viktigaste miljöfrågorna att organisera miljöarbetet att identifiera legala och andra krav samt att följa upp organisationens miljöprestanda. Med ett pedagogiskt upplägg och många exempel ger boken en tydlig bild av vad ett miljöledningssystem bör innehålla samt hur man inför och underhåller det. Du får också goda råd om hur miljöarbetet kan integreras med andra ledningssystem och bli en del av det övergripande hållbarhetsarbetet.
Handboken vänder sig till näringslivet med visst fokus på tillverkande företag. Den kan emellertid med fördel även användas i många andra verksamheter exempelvis tjänsteföretag offentlig verksamhet och är också värdefull för miljökonsulter samt lärare och studerande vid universitet och högskolor. Vid många utbildningar utgör den kurslitteratur inom ämnesområdena miljövetenskap miljöledning och -revision. Den femte utgåvan av boken har aktualiserats inom ett antal olika områden och innehåller nyheter i miljölagstiftningen EMAS III tolkningsfrågor kring ISO 14001 och uppdateringar av fakta.

Läs mer om Iso 14001 För Små Och Medelstora Företag...


Sök bästa pris på Iso 14001 För Små Och Medelstora Företag hos: