Isaksson Malin Interdisciplinary Approaches …

Isaksson Malin Interdisciplinary Approaches …
Isaksson Malin Interdisciplinary Approaches …
Beskrivning av Isaksson Malin Interdisciplinary Approaches …

The Twilight novels by Stephenie Meyer have developed from a bookseries into a powerful phenomenon with an astonishing impact. Not only have the books been adapted for the screen but they have also spawned a huge number of works by fans readers reviewers and scholars. The multifaceted Interdisciplinary Approaches to Twilight brings together scholars from a variety of disciplines in order to address the key themes in the complex global phenomenon that is Twilight; a phenomenon that transcends the boundaries between continents generations and producers and consumers and not least between different genres and media.

The authors present in-depth literary and film analyses and shed new light on perspectives on gender fandom vampire fiction and the economics of the book market. Interdisciplinary Approaches to Twilight fills a void in Twilight research and linked by their cutting-edge research and unique theoretical and analytical perspectives the authors compellingly map a massive global experience that speaks to the realities of contemporary culture.

Stephenie Meyers Twilight började som en serie ungdomsromaner men har blivit ett växande globalt fenomen. Romanerna har filmatiserats och gett upphov till en mängd sidomaterial skapat av medieindustri fans och recensenter. I Interdisciplinary Approaches to Twilight undersöker en tvärvetenskaplig grupp forskare nyckelteman i och kring Twilight. De kartlägger en komplex företeelse som överskrider gränser mellan kontinenter generationer producenter konsumenter och medieformer och genrer.

Författarna gör analyser av exempelvis genus fankultur bokmarknaden och vampyrfiktionen som genre. Förenade av skarpsynta teoretiska resonemang kunnighet om populärkultur och analytiska ståndpunkter fördjupar skribenterna kunskapen om den samtida kulturella massupplevelse som är Twilight.

Läs mer om Isaksson Malin Interdisciplinary Approaches …...


Sök bästa pris på Isaksson Malin Interdisciplinary Approaches … hos: