Introduktion till medicinsk statistik

Introduktion till medicinsk statistik
Introduktion till medicinsk statistik
Beskrivning av Introduktion till medicinsk statistik

Den här boken ger grundläggande kunskaper inom medicinsk statistik kunskaper som är väsentliga för såväl den egna forskningen som kritisk granskning av andras resultat.

Tanken med boken är inte att göra läsaren till statistiker utan att läsaren ska få en bättre förståelse för de grundläggande principerna inom statistiken och på så sätt framför allt bättre kunna tillgodogöra sig vetenskaplig litteratur.

Denna andra upplaga har bland annat utökats med avsnitt om Bayesiansk statistik

Läs mer om Introduktion till medicinsk statistik...


Sök bästa pris på Introduktion till medicinsk statistik hos: