Input Creative Writing – A Classroom Guide

Input Creative Writing – A Classroom Guide
Input Creative Writing – A Classroom Guide
Beskrivning av Input Creative Writing – A Classroom Guide

Här är en praktisk handbok för att komma igång med kreativt skrivande i ditt klassrum. * Ett sätt att öka elevers läsande av skönlitteratur är att lära dem att skriva. Om man förstår hur berättelser byggs upp blir man också mer intresserad av att ta till sig texter. * Att skriva berättande är ett utmärkt sätt att öva ordförråd grammatik textbindning och stil. * Berättandet stimulerar fantasin och låter eleverna fritt uttrycka sin personlighet. * Genom workshopping med peer response övas språket formativt och elevernas engelska utvecklas i snabb takt. * De flesta av kursplanens mål kan inkluderas i skrivprocessen vi visar dig hur! Författaren Kevin Frato ger här en inspirerande handbok med tydliga och praktiska instruktioner för hur du kan komma igång genomföra och bedöma kreativt skrivande i undervisningen.

Läs mer om Input Creative Writing – A Classroom Guide...


Sök bästa pris på Input Creative Writing – A Classroom Guide hos: