Ingvar Roth Hans Vad Är Mänskliga Rättigheter?

Ingvar Roth Hans Vad Är Mänskliga Rättigheter?
Ingvar Roth Hans Vad Är Mänskliga Rättigheter?
Beskrivning av Ingvar Roth Hans Vad Är Mänskliga Rättigheter?

Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De äro utrustade med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av broderskap.

Detta utdrag ur FN:s deklaration om mänskliga rättigheter är de flesta i världen idag överens om men så har det inte alltid varit. Den engelske filosofen Jeremy Bentham (17481832) tyckte att talet om mänskliga rättigheter närmast kan…

Läs mer om Ingvar Roth Hans Vad Är Mänskliga Rättigheter?...


Sök bästa pris på Ingvar Roth Hans Vad Är Mänskliga Rättigheter? hos: