Informationsåldern Ekonomi Samhälle Och Kultur Bd 1 : Nätverkssamhällets Framväxt

Informationsåldern Ekonomi Samhälle Och Kultur Bd 1 : Nätverkssamhällets Framväxt
Informationsåldern Ekonomi Samhälle Och Kultur Bd 1 : Nätverkssamhällets Framväxt
Beskrivning av Informationsåldern Ekonomi Samhälle Och Kultur Bd 1 : Nätverkssamhällets Framväxt

Nätverkssamhällets framväxt är en redogörelse för den nya informationsålderns ekonomiska och sociala dynamik. Baserad på forskning i USA Asien Latinamerika och Europa försöker den formulera en sammanhängande teori om informationssamhället en teori som tar hänsyn till de genomgripande konsekvenser som informationstekniken har på den moderna världen. Den globala ekonomin kännetecknas i dag av ett näst intill konstant flöde av information kapital och kulturell kommunikation. Dessa flöden styr o

Läs mer om Informationsåldern Ekonomi Samhälle Och Kultur Bd 1 : Nätverkssamhällets Framväxt...


Sök bästa pris på Informationsåldern Ekonomi Samhälle Och Kultur Bd 1 : Nätverkssamhällets Framväxt hos: