Implantat : att förebygga, diagnostisera och hantera komplikationer

Implantat : att förebygga, diagnostisera och hantera komplikationer
Implantat : att förebygga, diagnostisera och hantera komplikationer
Beskrivning av Implantat : att förebygga, diagnostisera och hantera komplikationer

Implantat – att förebygga, diagnostisera och hantera komplikationer är en lättläst och praktisk handbok, tänkt som ett hjälpmedel i den kliniska vardagen. Den går igenom grundläggande aspekter för att diagnostisera, hantera samt förhindra de vanligaste problemen vid implantatbehandlingar. Du får gott om handfasta och konkreta råd baserade på bästa tillgängliga evidens och praxis. I dag har ett mycket stort antal patienter dentala implantat, numera ersätts allt från enstaka tandförluster till större tand- och vävnadsförluster. Området är komplext och när det uppstår komplikationer i samband med implantat måste många aspekter vägas in i behandlingen. Boken är yrkesövergripande och vänder sig både till tandläkare med implantaterfarenhet och till team som inte själva utför implantatbehandlingar men som möter patienter med implantat. Den är även lämplig för utbildningar inom området. Implantat tar bland annat upp: • Grundläggande skillnader mellan tand och implantat som förklarar varför komplikationer kan uppstå. • Biologiska komplikationer – problem som kan uppstå i de omgivande vävnaderna kring implantatet. • Protetiska komplikationer – problem eller tillstånd som beror på själva protetiken eller implantaten. • Uppföljning – en viktig del för att förebygga uppkomsten av komplikationer. Om författarna Martin Schittek Janda, specialist i oral protetik, odont.dr., övertandläkare vid Folktandvården Skåne samt för närvarande Honorary Associate Professor, Hongkong Universitet. Nikos Mattheos, specialist i parodontologi, odont.dr., docent vid Malmö högskola, Associate Professor och föreståndare för avdelningen för implantologi, Hongkong Universitet. Christel Larsson, specialist i oral protetik, odont.dr. och universitetslektor i materialvetenskap, Odontologiska fakulteten, Malmö högskola. Jan Ekenbäck, specialist i oral protetik, övertandläkare vid Institutionen för odontologi, Karolinska Institutet, Stockholm.

Läs mer om Implantat : att förebygga, diagnostisera och hantera komplikationer...


Sök bästa pris på Implantat : att förebygga, diagnostisera och hantera komplikationer hos: