Identitet – Människans gåtfulla porträtt

Identitet – Människans gåtfulla porträtt
Identitet – Människans gåtfulla porträtt
Beskrivning av Identitet – Människans gåtfulla porträtt

Begreppet identitet används numera flitigt inom samhällsvetenskapen. Ändå förblir det både oklart och mångtydigt. På ett levande sätt blottlägger och problematiserar ’Identitet – människans gåtfulla porträtt’ den mänskliga identitetens anatomi. Med hjälp av liknelser, samhällsvetenskaplig teoribildning och konkreta exempel introduceras en analytisk verktygslåda för studiet av identitet. Utifrån denna verktygslåda diskuteras sedan identitetsproblematiken hos adopterade, andragenerationsinvandrare, missbrukare, psykopater, äldre med flera. Boken vänder sig framförallt till universitetsstuderande på a- och b-nivåerna inom ämnena pedagogik, sociologi, socialpsykologi, psykologi, socialt arbete och vårdvetenskap samt på lärar- och socionomutbildningarna.

Läs mer om Identitet – Människans gåtfulla porträtt...


Sök bästa pris på Identitet – Människans gåtfulla porträtt hos: