I takt med tiden/ Olof Palme 1927-69

I takt med tiden/ Olof Palme 1927-69
I takt med tiden/ Olof Palme 1927-69
Beskrivning av I takt med tiden/ Olof Palme 1927-69

ÄLSKAD AV MÅNGA HATAD SOM FÅ Olof Palme var en av 1900-talets ledande mest kända och kontroversiella politiker Sveriges enda politiker av internationell resning. Älskad och beundrad av många hatad som få. Olof Palme hade en sällsynt förmåga att läsa tiden och samspela med den. Hans ungdomsår sammanföll med andra världskrigets dramatiska efterspel och upptakten till det kalla kriget. Under några år deltog Olof Palme som en intellektuell soldat på västs sida i detta krig och han stod under hela sitt liv i nära kontakt med politik och samhällsdebatt i USA. När han under 1950-talet anslöt sig till det socialdemokratiska partiet var det under Saltsjöbadsandans och Harpsundsdemokratins glansdagar och Olof Palme blev känd som en samförståndsinriktad politiker på partiets högerflygel. Under 1960-talet påverkades han successivt av den tilltagande samhällsradikaliseringen tydligast avläsbart i hans engagemang för Vietnam. I boken I takt med tiden får vi följa Olof Palmes väg till den politiska makten från uppväxten på Östermalm till kanslihusets korridorer. Kjell Östberg har som förste forskare haft tillgång till Palmearkivets 100.000 brev liksom oanvänt material i National Archive i Washington. I takt med tiden är del ett av två i den första heltäckande biografin om Olof Palme. Den andra delen utkommer till hösten 2008 och skildrar åren fram till hans död. Kjell Östberg är professor vid Södertörns högskola. Han har tidigare skrivit om 60-talsradikaliseringen och 1900-talets kvinnorörelser.

Läs mer om I takt med tiden/ Olof Palme 1927-69...


Sök bästa pris på I takt med tiden/ Olof Palme 1927-69 hos: