I huvudet på Michael Porter : guide till Porters centrala tankar om strategi för konkurrenskraft

I huvudet på Michael Porter : guide till Porters centrala tankar om strategi för konkurrenskraft
I huvudet på Michael Porter : guide till Porters centrala tankar om strategi för konkurrenskraft
Beskrivning av I huvudet på Michael Porter : guide till Porters centrala tankar om strategi för konkurrenskraft

Michael Porter, professor vid Harvard Business School, är kanske världens främste auktoritet inom modernt tänkande om strategi och konkurrenskraft. Han har en unik position – bland akademiker är han den mest citerade forskaren inom både nationalekonomin och företagsekonomin, och hans idéer tillämpas sedan flera decennier tillbaka av chefer och ledare över hela världen. Läs mer För alla som sysslar med strategiskt arbete utgör Porters ramverk den grund som man måste behärska. Men att ta sig an hans arbete är inte lätt, och var ska man börja? Den här boken, skriven med Porters fulla samarbete, är en koncis och lättillgänglig sammanfattning av och guide till Porters centrala tankar om strategi för konkurrenskraft. Joan Magretta använder sin breda erfarenhet till att aktualisera och överföra Porters insikter till praktiska sammanhang. ”I huvudet på Michael Porter” vänder sig i första hand till ledare och chefer, och till deras rådgivare. Det är inte i första hand en bok om hur man ska göra utan snarare om hur man kan tänka, en bok som hjälper läsaren att känna igen en bra (eller dålig) strategi och att se skillnad på en hållbar strategi och den senaste managementflugan. Om författarna Joan Magretta, M.B.A., är verksam på Institutet för strategi och konkurrenskraft vid Harvard Business School. Hon har arbetat med Michael Porter under två decennier, inte minst i egenskap av redaktör för Harvard Business Review. Hon var tidigare managementkonsult på Bain & Co och har även skrivit boken “What Management Is”. Under hela sin karriär har Magretta alltid tyckt att Porters arbete varit till stor hjälp när man vill skapa sig en bild av en situation. Varför är detta företag, på denna marknad, framgångsrikt eller misslyckat? Varför har denna organisation fastnat i ett förnöjsamt tillstånd med undermåliga prestationer? De skulle kunna prestera bättre; de borde prestera bättre. Vad är problemet?

Läs mer om I huvudet på Michael Porter : guide till Porters centrala tankar om strategi för konkurrenskraft...


Sök bästa pris på I huvudet på Michael Porter : guide till Porters centrala tankar om strategi för konkurrenskraft hos: