Hypermjuk Beslutsteori Och Ekonomisk Optime…

Hypermjuk Beslutsteori Och Ekonomisk Optime…
Hypermjuk Beslutsteori Och Ekonomisk Optime…
Beskrivning av Hypermjuk Beslutsteori Och Ekonomisk Optime…

Vid beslut om ekonomisk optimering av en verksamhet behövs det i allmänhet ett underlag i form av ett händelseträd som beskriver tänkbara händelser. Ett exempel är det industriella brandskyddet där händelseträdet beskriver brandförlopp med och utan skyddsutrustning. Ett händelseträd måste kläs genom att varje kant får ett sannolikhetsvärde och varje löv en prislapp. Därefter kan beslutsfattaren stödja sig på någon lämplig värdering av det klädda trädet t.ex. den förväntade kostnaden. I många fall finns det dock inte underlag för att ansätta precisa sannolikhetsvärden eller kostnader. I detta läge finns det ett antal metoder som kan användas. En sådan metod är hypermjuk beslutsteori (HMB) som teoretiskt sett är tillfredsställande eftersom den inte utkräver mer information av beslutsfattaren än hon är villig att ge. Den stora nackdelen med HMB har hittills varit att den kräver tunga beräkningar som bara kunnat göras i mycket speciella fall. Det viktigaste resultatet av föreliggande projekt är att beräk-ningsproblemen för HMB har lösts när sannolikheter och kostnader ligger inom intervall och att det nu finns en programvara med acceptabla svarstider för detta fall.

Rapporten består av fyra avsnitt. I det första ger Per-Erik Malmnäs en in-troduktion till klassisk och hypermjuk beslutsteori. I avsnitt två redogör Fredrik Berefelt för hur man beräknar vikter i hypermjuk beslutsteori. Därefter beskriver Anders Carlsson den grundläggande problemmodellen i beslutsstödsverktyget HyperBrand. Slutligen har Claes Malmnäs skrivit en manual till HyperBrand.

Per-Erik Malmnäs är professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet.

Läs mer om Hypermjuk Beslutsteori Och Ekonomisk Optime…...


Sök bästa pris på Hypermjuk Beslutsteori Och Ekonomisk Optime… hos: