Hundens första år

Hundens första år
Hundens första år
Beskrivning av Hundens första år

Under hundens första år grundläggs större delenav dess beteende, liksom dess roll i fl ocken. Detgäller att följa valpens utveckling för att inte missaviktiga förändringar. Genom ett mjukt handlag ikombination med inlärning och träning vid rätttid, kan vi få valpen att växa till en trygg och stabilindivid, och bli den trevliga följeslagare vi önskar.Valpen lär sig hela tiden då den är tillsammansmed oss, och inte bara i det vi anser vara träningssituationer. Ansvaret för att samspelet mellanhund och människa ska fungera på ett bra sättvilar på oss hundägare. Hundens första år är en handbok för alla hundägaresom vill lära känna sin valp och förstå dessbeteende bättre. Här finns väl underbyggda rådoch tips om hundens utveckling och de problemsom kan uppstå under den viktiga valptiden.

Läs mer om Hundens första år...


Sök bästa pris på Hundens första år hos: