Howson Alexandra Kroppen I Samhället

Howson Alexandra Kroppen I Samhället
Howson Alexandra Kroppen I Samhället
Beskrivning av Howson Alexandra Kroppen I Samhället

Till vardags tänker man kanske inte alltid så mycket på den egna kroppen och inte nödvändigtvis på andras kroppar heller. Man har ju en kropp är ju en kropp hur skulle det annars vara? Men råkar man till exempel sitta och hosta och snora på en fullsatt buss – eller sitta bredvid någon som gör det – blir den oreflekterade kroppsligheten plötsligt påtaglig och besvärlig. Och en påminnelse om att våra kroppsliga uttryck också har en social dimension är en del av ett ständigt pågående mellanmänskligt samspel.

I Kroppen i samhället belyser Alexandra Howson den gemensamma kroppslighetens vardagliga och strukturella villkor det forskningsfält som kallas kroppssociologi. Kroppssocio­login ställer frågor som: Under vilka omständigheter och i vilken grad har vi kontroll över våra egna kroppar? Vilket intresse har staten av att påverka och reglera våra krop­par? Hur viktig är kroppen för att utveckla ett vuxet jag? Hur påverkar bilder av kroppen våra upplevelser av oss själva och andra? Howson försöker besvara sådana frågor med hjälp av relevant sociologisk och historisk forskning och en rad konkreta exempel. Hon diskuterar bland annat vårt förhållande till tatueringar klädstilar övervikt menstruation hygienfrågor träningsmetoder och åldrande. Och visar att vår kroppslighet är mer central än vi kanske tror.

Alexandra Howson har varit lektor i sociologi i Aberdeen och Edinburgh.

Läs mer om Howson Alexandra Kroppen I Samhället...


Sök bästa pris på Howson Alexandra Kroppen I Samhället hos: