Hornborg Alf Nollsummespelet – Teknikfetisch…

Hornborg Alf Nollsummespelet – Teknikfetisch…
Hornborg Alf Nollsummespelet – Teknikfetisch…
Beskrivning av Hornborg Alf Nollsummespelet – Teknikfetisch…

Om vi menar allvar med retoriken om global hållbarhet och rättvisa måste vi vara beredda att ompröva våra mest grundläggande föreställningar om tekniska och ekonomiska framsteg. Det vi har uppfattat som utveckling och framsteg har genom historien i stor utsträckning varit en fråga om att förskjuta arbets- och miljöbelastning till människor med mindre köpkraft. Ofta har den ena gruppens framgångar genom ojämnt utbyte varit knutna till den andras förluster. Detta drag av nollsummespel blir särskilt tydligt om vi granskar den industriella revolutionen och den roll de fossila bränslena spelat i världshistorien men det kan spåras genom flera årtusenden.

Alf Hornborg visar i denna bok att vår moderna bild av teknisk utveckling bygger på ett lokalt perspektiv – världen betraktad ifrån 1800-talets Europa – och på magiska föreställningar om teknikens väsen som en i föremålen inneboende kraft snarare än något som möjliggörs av globala skillnader i priserna på arbete och naturresurser. Ett vidgat globalt perspektiv ger oss anledning att betrakta teknik och inte minst pengar med nya ögon. Det är själva idén om pengar som ligger till grund för ojämnt utbyte.

Nollsummespelet vidareutvecklar resonemangen i Alf Hornborgs tidigare bok Myten om maskinen på flera sätt bland annat genom att erbjuda en konkret vision för en hållbar ekonomi.

Läs mer om Hornborg Alf Nollsummespelet – Teknikfetisch…...


Sök bästa pris på Hornborg Alf Nollsummespelet – Teknikfetisch… hos: