Hornborg Alf Myten Om Maskinen – Essäer Om M…

Hornborg Alf Myten Om Maskinen – Essäer Om M…
Hornborg Alf Myten Om Maskinen – Essäer Om M…
Beskrivning av Hornborg Alf Myten Om Maskinen – Essäer Om M…

Den moderna människan sätter sin tilltro till tekniken. Men är själva föreställningen om teknik en kulturell illusion? I Myten om maskinen utmanar Alf Hornborg professor i humanekologi vid Lunds universitet idén att mänskligheten är förenad i en gemensam utveckling mot allt effektivare teknik. Istället hävdar han att modern teknik förutsätter ett slags globalt nollsummespel med ojämna resursflöden som gör det möjligt för rikare delar av världssamhället att vinna tid och rum på bekostnad av de fattigare delarnas människor och miljö. Vi föreställer oss maskinens funktioner som frikopplade från de samhälleliga utbytesrelationer som gör den ekonomiskt och fysiskt möjlig. Men även den ångmaskin som blev kärnan i den industriella revolutionen var oupplösligt förbunden med slavarbete och jordförstöring på avlägsna bomullsplantager. Vår retorik om hållbar utveckling avslöjar de paradoxer som omger myten om maskinen. Hit hör de motstridiga signaler vi får om globalisering tillväxt konsumtion återvinning oljetoppen biobränslen och klimatkrisen. Ytterst bottnar problemen i vår modernitet – de förändrade relationer till naturen medmänniskor självet och livsmening som alstras av pengar och antagandet om alltings utbytbarhet.

Läs mer om Hornborg Alf Myten Om Maskinen – Essäer Om M…...


Sök bästa pris på Hornborg Alf Myten Om Maskinen – Essäer Om M… hos: