Holmström Nancy Redovisa Rätt 2013

Holmström Nancy Redovisa Rätt 2013
Holmström Nancy Redovisa Rätt 2013
Beskrivning av Holmström Nancy Redovisa Rätt 2013

Redovisa Rätt 2013 är ett uppslagsverk för alla som sköter löpande bokföring upprättar årsbokslut årsredovisning eller deklarerar för såväl enmansföretag som stora börsföre¬tag. Boken kan användas av alla slags företag och organisationer.
Boken innehåller ett stort antal nyheter. Bland dessa märks de nya faktureringsreglerna för moms. Införandet av skatteförfarandelagen har också inneburit ett stort antal nya regler deklarations- och betalningstidpunkter för 2013. Boken innehåller Bokföringsnämndens nya allmänna råd om årsredovisning och koncernredovisning med tillhörande vägledning det så kallade K3-regelverket. Mindre företag ska under året välja om de nästa år ska tillämpa regelverket K2 eller K3 – Redovisa Rätt 2013 jämför de båda alternativen.

Redovisa Rätt 2013 innehåller drygt 1 100 uppslagsord och anvisningar för löpande bokföring årsbokslut förenklat årsbokslut årsredovisning och deklaration tax 2013. Samtliga anvisningar har anpassats till aktuella rekommendationer från Bokföringsnämnden Rådet för finansiell rapportering och Skatteverket samt till de internationella redovisningsstandarderna IFRS/IAS. Även Bokföringsnämndens nya allmänna råd för ideella föreningar som upp¬rättar förenklat årsbokslut ingår.
Redovisa Rätt 2013 innehåller både den omarbetade baskontoplanen Bas 2012/2013 och den mindre kontotabellen som innehåller konton lämpliga för den som upprättar förenklat årsbokslut (eller i förkortad form) – men båda kontoplanerna är numera integrerade.

Läs mer om Holmström Nancy Redovisa Rätt 2013...


Sök bästa pris på Holmström Nancy Redovisa Rätt 2013 hos: