Holmstedt Stig Ett Halvsekel I Stockholmstra…

Holmstedt Stig Ett Halvsekel I Stockholmstra…
Holmstedt Stig Ett Halvsekel I Stockholmstra…
Beskrivning av Holmstedt Stig Ett Halvsekel I Stockholmstra…

Sedan 1950-talet har Stockholm genomgått en hissnande utveckling med kraftig befolkningstillväxt i en region som sträcker sina tentakler allt längre ut från moderstaden. Utan de stora trafikprojekten med tunnelbanan motorvägarna och pendeltågstrafiken hade detta inte varit möjligt. Trafikpolitiken och den strategiska trafikplaneringen har därför haft en nyckelroll i stadens utveckling. De gigantiska planerna både de som genomförts och de som stannat på ritbordet presenteras på ett auktoritativt sätt av den mångårige trafikplaneraren i Stockholms stad Stig Holmstedt. Vi får följa med i de många svängningarna i trafikpolitiken från uppmarschen åren 1952 till 1965 via rekordåren fram till 1970 reaktionen mot de stora planerna till mitten av 1980-talet och vidare till en ny uppmarsch förslag till stora projekt som landade i ett försök att samordna trafiklösningarna i den så kallade Cederschiöldsöverenskommelsen 2007. Mycket av det som föreslagits och beslutats har på gott och ont inte blivit av. Vilka av dagens planer som kommer att förverkligats är ännu osäkert men mot bakgrund av Holmstedts historieskrivning är det inte svårt att gissa att allt inte blir så som det en gång tänktes.

Rikt illustrerad i 4-färg 425 sid. danskt band.

Läs mer om Holmstedt Stig Ett Halvsekel I Stockholmstra…...


Sök bästa pris på Holmstedt Stig Ett Halvsekel I Stockholmstra… hos: