Högt i tak i heliga rum

Högt i tak i heliga rum
Högt i tak i heliga rum
Beskrivning av Högt i tak i heliga rum

Kyrkobyggnader och kyrkorum är aldrig tomma, aldrig tysta. De rymmer Guds tilltal, och det gör dem oändligt värdefulla. Vad händer när vi med tron och traditionen i ryggen utforskar möjligheten att bruka våra kyrkobyggnader på ett nygammalt sätt? Hur tar vi vara på Svenska kyrkans viktigaste materiella resurs? Vågar vi låta flyttlassen gå från kanslihus och församlingshem tillbaka till kyrkobyggnaden? Vad händer när fler ”får en egen nyckel” till kyrkorummet? Denna bok är tänkt att vara till hjälp för alla som har ansvar för kyrkobyggnaderna, kyrkoherdar, förtroendevalda med flera.

Läs mer om Högt i tak i heliga rum...


Sök bästa pris på Högt i tak i heliga rum hos: