Hjern Benny Hegemony Brothers

Hjern Benny Hegemony Brothers
Hjern Benny Hegemony Brothers
Beskrivning av Hjern Benny Hegemony Brothers

Under en förfest 1970 innan de går till Gillet på dans får fyra studenter för sig att de skall ta hand om en svensk kommun.
I början av 1970?talet sammanstrålar Hegemony Brothers som tjänstemän i Måfors en nybildad kommun på Norrlandskusten. Under tjugo år gör de karriärer professionellt och privat. Allteftersom lever de isär sig som det svenska samhälle de försöker administrera.

Genom berättelsen om Hegemony Brothers familje- och arbetsliv växer historien fram om hur tjänstemän och informatörer tar över svensk politik och om hur det unika Sverige tvingas närma sig Europa ingå i ett EU som givetvis blir rättvisare bara Sverige blir medlem.

På ett plan sker handlingen mellan 1970 och 1994 på ett annat sker den mellan riksdagsvalet i september 1994 och folkomröstningen om Sveriges EU – inträde i november samma år. När brukssamhället möter Europa.

Med Olof Palme dör Sverige som världssamvete och i tidigt 1990?tal ifrågasätts den svenska modellen allt mer. Myten bleknar om att Sverige har en politisk och ekonomisk modell som hela världen strävar att kopiera. Sverige är inte längre unikt.

Det börjar bli svensk höst. Förvirrad politisk ordning. Så beskriver berättaren sig i romanens fiktion:
Tanken lugnade Jonas lite. Ordfästning skulle göra honom gott under sorgearbetet. Meningsbyggnad. Beg reppsbegängelse. En av tänd socialdemokrats samlade efterklokskap betraktelser av en medelålders änkeman som förlorat tron på Valfrihetens samhälle på Tage Erlanders stat men inte på det starka svenska samhället civilsamhället.

Läs mer om Hjern Benny Hegemony Brothers...


Sök bästa pris på Hjern Benny Hegemony Brothers hos: