Hjärnan

Hjärnan
Hjärnan
Beskrivning av Hjärnan

Detta är en spännande bok om vad vi har i huvudet full av bearbetad forskarkunskap som serveras på ett fat för dig som vill veta mer om hur hjärnan fungerar. Denna nya utgåva är reviderad vi har bett Sveriges kunnigaste forskare och läkare att uppdatera sina med de senaste forskningsrönen. Nya kapitel har även tillkommit.
Här finns grundkunskap om den friska hjärnan och inblickar i aktuell forskning om sjukdomar och skador. Vad har t.ex. hänt med sökandet efter bot mot Alzheimers sjukdom kommer vi att kunna vaccinera oss i framtiden? Kommer den framväxande kunskapen om stamceller att kunna hjälpa oss? Vad tror forskarna om framtidens mediciner och behandlingar? Enorma mängder information om såväl tillståndet i kroppen som omvärlden bearbetas av våra hjärnor under var dag av våra liv – läs om hur det är möjligt. Våra elektroniska bredband bleknar av avund!
Det här är ett samtida standardverk om hjärnan och de sjukdomar skador och funktionsnedsättningar som drabbar vårt viktigaste organ för alla som behöver förstå för alla som har lust att lära sig mer. Svensk neurovetenskaplig forskning är framstående vid en internationell jämförelse och vi har dessutom forskare som är angelägna om att dela med sig av de senaste upptäckterna.

Läs mer om Hjärnan...


Sök bästa pris på Hjärnan hos: