Heskett John Design – En Introduktion

Heskett John Design – En Introduktion
Heskett John Design – En Introduktion
Beskrivning av Heskett John Design – En Introduktion

Bok nummer två i vår serie med introduktioner
till estetiska ämnen är John Hesketts grundläggande bok om
design och designprocessen.

John Heskett anser att nästan inget i vår miljö är
helt och hållet naturligt. Gräsmattan är klippt
träden planterade och beskurna vatten leds genom
komplicerade rörledningssystem. Vi lever i en värld
som genomsyras av former; effektiva ergonomiska
och estetiskt tilltalande.

Design och mänsklig erfarenhet är oskiljaktliga och
i boken definieras design som människans förmåga
att forma och skapa sin miljö även utan naturlig
förebild för att tillfredsställa sina behov och ge
mening åt sitt liv. Detta är en röd tråd illustrerad
med samband mellan föremål miljö system
identiteter med mera och kulturella och mänskliga
beteenden och värderingar.

Designprocessen beskrivs som interaktiv. Inte som
en summering eller ackumulering av handlanden
vid olika tidpunkter utan som en dynamisk process
där olika handlanden påverkar varandra. Boken
belyser också viktiga delar av själva
designprocessen och hur designen blivit en del av
det urbana blodsystemet med exempel och bilder
bland annat från TBWA British Airways IKEA Braun
och Motorola.

Läsaren färdas genom 2-dimensionellt material
datoriserade typsnitt olika miljöer varumärken
problem och utmaningar med design för globala
marknader och vad som krävs för att man skall
uppnå effektiv kommunikation. Design är i boken
inte bara idéer utan också något som måste kunna
genomföras och utvärderas.

John Heskett fångar designbegreppet på ett
fascinerande sätt och ger oss förståelse för
designens betydelse i vardagslivet. Han förmedlar
insikten att design inte är en konstform eller en
aktivitet endast för tekniker utan en process som
kommit att genomsyra all mänsklig erfarenhet.

Avslutningsvis diskuterar Heskett designens
framtida roll och ställning. Kommer det som
produceras att styras av kommersiella företags
värdesystem (tolkade av designers) eller av
konsumentens behov? Enligt Heskett vore idealet
ett samspel mellan designerns avsikter och
konsumentens behov och upplevelser.

John Hesketts bok gavs ursprungligen ut under
titeln »Toothpicks & Logos. Design in Everyday Life
(Oxford University Press) och blev en stor
framgång. Bland annat skrev Terence Conran att
den var »the best book I have read about the design
process . 2005 nytrycktes den på engelska med
titeln »Design a very short Introduction .

Översättningen har fackgranskats och försetts med
en introduktion av Christina Zetterlund (som
disputerade 2003 med avhandlingen »Design i
informationsåldern. Om strategisk design historia
och praktik Raster Förlag).

Utgivna titlar i introduktionsserien:

Design – en introduktion av John Heskett.

Design för hållbar utveckling – en introduktion
av Ann Thorpe.

Design och postmodernitet – en introduktion av Penny Sparke.

Designhistoria – en introduktion av Susann Vihma.

Film och andra rörliga bilder – en introduktion red. Anu Koivunen.

Fotografi – en introduktion av Steve Edwards.

Konstteori – en introduktion av Cynthia Freeland.

Konstvetenskap – en introduktion av Dana Arnold.

Mode – en introduktion. En tvärvetenskaplig betraktelse red. Dirk Gindt & Louise Wallenberg.

Svensk designhistoria av Lasse
Brunnström.

Kommande introduktionsböcker
2011:

Swedish Design History av Lasse
Brunnström.

Läs mer om Heskett John Design – En Introduktion...


Sök bästa pris på Heskett John Design – En Introduktion hos: