Hermelin Olof Hecatompolis Suionum – Svenska…

Hermelin Olof Hecatompolis Suionum – Svenska…
Hermelin Olof Hecatompolis Suionum – Svenska…
Beskrivning av Hermelin Olof Hecatompolis Suionum – Svenska…

Olof Hermelin (16581709?) gjorde en vacker karriär i Stormaktstidens Sverige som professor och ämbetsman vid det kungliga kansliet. I sin ungdom arbetade han på en latinsk diktsamling med titeln Hecatompolis Suionum Sveriges hundra städer där han besjöng sin tids svenska städer från Ystad till Torneå och från Marstrand till Nyen Skans vid Finska viken. Ansvarsfulla uppdrag och till sist det Stora Nordiska kriget hindrade skalden att ge ut sitt verk och det kommer nu i tryck för första gången efter mer än 300 år.
Den latinska texten har rekonstruerats från den svårlästa handskriften av professorerna Bengt E. Thomasson och Hans Helander. Professor Tore Wretö har översatt dikterna till svenska och författat en introduktion till verket. Hans Helander har dessutom skrivit en kommentar som belyser Hecatompolis inspirationskällor och plats i den samtida litteraturen.

Läs mer om Hermelin Olof Hecatompolis Suionum – Svenska…...


Sök bästa pris på Hermelin Olof Hecatompolis Suionum – Svenska… hos: