Heimer Maria Svenska Direkt Åk 9 Grundbok

Heimer Maria Svenska Direkt Åk 9 Grundbok
Heimer Maria Svenska Direkt Åk 9 Grundbok
Beskrivning av Heimer Maria Svenska Direkt Åk 9 Grundbok

Svenska Direkt är ett läromedel som tar fasta på att språk uppstår i mötet mellan människor. Språket utvecklas bäst tillsammans med andra. Eleverna lär sig själva att framföra sina åsikter och idéer såväl muntligt som skriftligt. Målet är att alla ska våga och vilja ta för sig av det skrivna och talade ordet. Svenska Direkt är anpassad efter Lgr 11.

Svenska Direkt innehåller blocken:
Konsten att påverka
Konsten att berätta
Konsten att söka och förmedla information
Praktisk svenska
. samt textsamling och litteraturhistoria i Litterära utflykter.

Block 1 Konsten att påverka
Eleverna får träna på att påverka med det talade och skrivna ordet.

Block 2 Konsten att berätta
Här lär sig eleverna mer om det muntliga och skriftliga berättandet. De får också träna på att bli bättre berättare.

Block 3 Konsten att söka och förmedla information
Blocket ger eleverna de verktyg de behöver för att bli källkritiska och söksmarta. Eleverna får också bekanta sig med den utredande texten.

Block 4 Praktisk svenska
I det avslutande blocket får eleverna fundera över vilka regler som finns för talat och
skrivet språk samt möta trender i modern svenska. De får även lära sig minoritetsspråk dialekter och om norska och danska.

Litterära utflykter
I mitten av grundboken finns Litterära utflykter. Där finns texter som engagerar ungdomar idag. Här får eleverna tillfälle att diskutera texter i olika genrer och tider. I Litterära utflykter åk 8 och 9 ingår även en litteraturhistoria.

Studieböcker i två versioner
Studieböckerna är indelade i motsvarande fyra block som grundböckerna och där ges möjlighet till såväl extra träning av de grundläggande momenten som utmanande uppgifter för de elever som behöver något extra att bita i. Studieböckerna finns i två versioner där en är anpassad för de elever som läser enligt kursplanen Svenska som andraspråk.

Läs mer om Heimer Maria Svenska Direkt Åk 9 Grundbok...


Sök bästa pris på Heimer Maria Svenska Direkt Åk 9 Grundbok hos: