Heidenstam Verner von Hans Alienus

Heidenstam Verner von Hans Alienus
Heidenstam Verner von Hans Alienus
Beskrivning av Heidenstam Verner von Hans Alienus

Romanen Hans Alienus som utkom 1892 är en sant originell skapelse. Den är en blandning av nutida verklighet och antik fantasivärld av uppsluppet karnevalsgyckel och djup filosofi och med omfattande verspartier mellan berättelsens huvudavdelningar. I sina kast mellan uppsluppen ungdomlig livsglädje och djupt existentiellt grubbel har romanen gärna betraktats som en bikt och estetisk bekännelse. I dag vill många läsa den som exempel på modernistiskt avantgarde och tidig »magisk realism .
I serien Sveska Klassiker utgivna av svenska Akademien.
Introduktion av akademiledamoten Ulf Linde.
Kommentarer och ordförklaringar av Gudmund Fröberg.

Läs mer om Heidenstam Verner von Hans Alienus...


Sök bästa pris på Heidenstam Verner von Hans Alienus hos: