Heidegger Martin Vara och tid

Heidegger Martin Vara och tid
Heidegger Martin Vara och tid
Beskrivning av Heidegger Martin Vara och tid

Martin Heideggers Vara och tid (1927) (nu i nyöversättning) är ett av den moderna filosofins mest inflytelserika och omdebatterade verk. Som en djärv omstöpning av Edmund Husserls fenomenologi och en radikal uppgörelse med sin tids tänkande har det haft en avgörande inverkan på viktiga tankeströmningar som hermeneutik existentialism psykoanalys och poststrukturalism. Verket har också haft betydelse på en rad andra kunskaps- och erfarenhetsområden.
Men bortom alla teorier och ismer rymmer Vara och tid också ett mer direkt tilltal. I grunden handlar det om ett försök att överblicka den mänskliga tillvaron i hela dess vardaglighet med alla dess göranden och låtanden – en tillvaro som präglas av vår omsorg om oss själva andra människor och den omvärld som ligger oss närmast till hands. Först genom att utgå från denna världsliga grund som filosofin oftast har bortsett från kan vi enligt Heidegger få grepp om de traditionella filosofiska problemen såväl som de djupa existentiella frågorna om döden tiden och historien – för att till sist närma oss den centrala frågan om varats mening.

Vara och tid föreligger här i en välkommen nyöversättning av Jim Jakobsson som också svarar för en utförlig orienterande och resonerande efterskrift.

Läs mer om Heidegger Martin Vara och tid...


Sök bästa pris på Heidegger Martin Vara och tid hos: