Heckscher Eli F Eli Heckscher Om Staten Lib…

Heckscher Eli F Eli Heckscher Om Staten Lib…
Heckscher Eli F Eli Heckscher Om Staten Lib…
Beskrivning av Heckscher Eli F Eli Heckscher Om Staten Lib…

Eli Heckscher (1879-1952) är en av 1900-talets största svenska ekonomer. Han var med om att utforma det tidiga 1900-talets marknadsekonomiska politik som karaktäriserades av frihandel skepsis mot statliga regleringar och en kompromisslös tro på den liberala demokratin.

I kretsen av neoklassiska svenska ekonomer som blev inflytelserika även utanför landets gränser hade Heckscher en nyckelroll. Han kritiserade skickligt och framsynt de interventionistiska idéer som trängde fram på 1930-talet t ex Keynes idéer om att politikerna skulle försöka finjustera konjunkturerna och de totalitära idéerna om planhushållning.

Genom sitt medarbetarskap i Dagens Nyheter förklarade Heckscher pedagogiskt ekonomiska sammanhang för en stor publik. Som vetenskapsman blev han internationellt erkänd för utvecklandet av grunden för det s k Heckscher-Ohlin-teoremet inom frihandelsteorin. Hans arbete om merkantilismen är banbrytande liksom den breda framställningen av Sveriges ekonomiska historia. Han introducerade också ämnet ekonomisk historia i Sverige.

Heckschers texter är påfallande fräscha och det nya intresset för marknadsekonomi och avregleringar kan i en mening ses som en omstart på den diskussion som Heckscher inledde på 1930-talet. Kurt Wickman är ekonom och fil dr för närvarande knuten till universitetet i Bangkok och högskolan i Gävle.

Läs boken online (PDF-format)

Av Timbro har även utgivits Janusansiktet Eli Heckscher

Läs mer om Heckscher Eli F Eli Heckscher Om Staten Lib…...


Sök bästa pris på Heckscher Eli F Eli Heckscher Om Staten Lib… hos: