Hart- Davis Adam Världshistorien – Mänsklighe…

Hart- Davis Adam Världshistorien – Mänsklighe…
Hart- Davis Adam Världshistorien – Mänsklighe…
Beskrivning av Hart- Davis Adam Världshistorien – Mänsklighe…

DEN SOM INTE MINNS DET FÖRFLUTNA ÄR DÖMD ATT UPPREPA DET – GEORGE SANTAYANA

Världshistorien beskriver människans utveckling och framsteg ur alla tänkbara vinklar. Den skildrar de viktigaste händelserna de centrala idéerna de politiska krafterna de mest inflytelserika personerna de tekniska genombrotten som format vår historia.

Boken är fängslande faktaspäckad och fylld av informativa fotografier och illustrationer. Världshistorien börjar i mänsklighetens gryning och slutar med de utmaningar den moderna människan står inför idag.

Världshistorien är ett heltäckande verk i bilder som beskriver de skeenden människor och idéer som format oss. Här presenteras de viktigaste och mest avgörande händelserna i det förflutna. Boken innehåller mer än 2 000 bilder och illustrationer.

Händelser
Världshistorien erbjuder en resa genom människans engagerande innehållsrika och spännande historia från våra tidigaste förfäders tillvaro i Afrika för över 45 miljoner år sedan via forntidens och antikens framstående civilisationer fram till medeltidens konflikter och farsoter. Läs om den skimrade renässansen om de epokgörande expeditioner som födde nya nationer om ångkraftens stålets och industrialiseringens era och om de omvälvningar och krig som präglat vår egen moderna tidsålder.

Människor
Boken låter dig möta historiens mest inflytelserika gestalter från Djingis khan till Albert Einstein från drottning Elisabet I till Adolf Hitler och förklarar vad de betytt för historien.


Uppfinningar och upptäckter
Utforska de revolutionerande insikter och geniala upptäckter som förvandlat vår tillvaro från den första elden som människan tände till det bakteriedödande penicillinet.

Avgörande ögonblick
Studera nyckelhändelserna genom tiderna till exempel stormningen av Bastiljen 1789 som utlöste franska revolutionen eller landstigningarna på D-dagen 1944 som ändrade andra världskrigets förlopp.

Idéer och läror

Möt religionerna som skapat mäktiga imperier filosofierna som ifrågasatt vår existens och de politiska rörelser som tagit strid för förändring.

Samband
Förstå kopplingarna mellan olika perioder och händelser som ändrat historiens gång. De många hänvisningarna mellan bokens olika avsnitt och de informativa tidslinjerna
ger en klar överblick över varje skede.

Register
Det fylliga registret med över 3 000 uppslagsord gör det lätt att hitta bland bokens alla teman perioder och fakta. Bilderna kompletterade med satellitkartor och speciellt framtagen grafik gör Världshistorien unik i sitt slag. Boken skildrar vår historia på ett enastående sätt och ger en värdefull inblick i vårt gemensamma förflutna.

Format: 260 x 310 x 40 mm

Läs mer om Hart- Davis Adam Världshistorien – Mänsklighe…...


Sök bästa pris på Hart- Davis Adam Världshistorien – Mänsklighe… hos: