Harrison Dick Gud Vill Det! – Nordiska Korsf…

Harrison Dick Gud Vill Det! – Nordiska Korsf…
Harrison Dick Gud Vill Det! – Nordiska Korsf…
Beskrivning av Harrison Dick Gud Vill Det! – Nordiska Korsf…

I vår svenska historia utgör korstågen ett bortträngt kapitel. Någon-ting

vi helst inte vill kännas vid. Men korstågsandan var i hög grad

levande under nordisk medeltid. Många svenska danska och

norska kungar och herremän tog korset och lovade att sprida kris-tendomen

med svärd i hand.

Dock var det få som likt Guillous Arn Magnusson hade råd att

fara till det Heliga Landet. Lyckligtvis fanns hedningar att om-vända

på närmare håll. Under 400 år organiserades religiösa krigs-tåg

mot större delen av Östersjökusten från nuvarande östra Tysk-land

och Polen upp till Finland och Ryssland.

Dick Harrison är idag en av Sveriges mest lästa populär-historiker.

I Gud vill det! berättar han för första gången den sam-lade

historien om de nordiska korsfararna. Han tar oss med på en

fascinerande resa till ett medeltida Norden där det ansågs ärorikt

att dö och att döda i Guds namn och där en av de ivrigaste krigs-hetsarna

var Heliga Birgitta. Han förklarar hur korstågstanken

kunde slå rot hos oss och vad vi kan lära av det. Den medeltida

retoriken blir skrämmande aktuell i ljuset av de senaste årens hän-delser.

Historien kommer tillbaka.

Om Jarlens sekel:

»Populärhistoria när den är som bäst. Lättillgänglig medryckande

och underhållande.

Björn Höglund Eskilstuna-Kuriren

FÖRFATTAREN: Dick Har Dick Har Dick Har Dick Har Dick Harrison rison rison rison rison

är professor vid historiska

institutionen vid Lunds universi-tet.

Han har skrivit ett stort antal

böcker om medeltiden bland

andra Jarlens sekel och Stora

döden den stora krönikan om

digerdöden som belönades med

Augustpriset år 2000.

Läs mer om Harrison Dick Gud Vill Det! – Nordiska Korsf…...


Sök bästa pris på Harrison Dick Gud Vill Det! – Nordiska Korsf… hos: