Harlén Hans Stockholm Ur Helikopterperspekti…

Harlén Hans Stockholm Ur Helikopterperspekti…
Harlén Hans Stockholm Ur Helikopterperspekti…
Beskrivning av Harlén Hans Stockholm Ur Helikopterperspekti…

Sedan vår första flygfotobok med motiv från Stockholm som utkom år 2002 har staden
genomgått en dramatisk förändring. Bostadsbyggandet har varit omfattande i de flesta
stadsdelar flera stora infrastrukturprojekt har genomförts eller är under arbete samtidigt
som många andra projekt debatteras och planeras. Slussens ombyggnad hör just nu till de
mest aktuella.

Den här boken med flygbilder från Stockholm år 2012 vänder sig till den intresserade
Stockholmaren som vill bilda sig en uppfattning om den omvälvande och jättelika nydaning
som just nu pågår i vår stad. Vårt sekel är fortfarande ungt. Tag plats i helikoptern tillsammans
med den välkända flygfotografen Nils-Åke Siversson.

Han presenterar med detta verk sin tionde flygfotobok och har denna gång fått sina bilder
kommenterade av stockholmskännaren Hans Harlén.

Läs mer om Harlén Hans Stockholm Ur Helikopterperspekti…...


Sök bästa pris på Harlén Hans Stockholm Ur Helikopterperspekti… hos: