Happy Textbook Year 5

Happy Textbook Year 5

Happy F-6 är ett läromedel i engelska som sätter kunskap, nytta och motivation i centrum. Happy F-6 har en tydlig målinriktad inlärningsgång och uppdelning i A–C nivåer. Alla i klassen arbetar med A-texterna och sedan individualiseras arbetet i klassen utifrån kunskap och intresse. I Textbook finns gloslistor i anslutning till texten och i slutet av boken finns en alfabetisk ordlista med fonetiska tecken. Varje unit i workbook inleds med en målsida där eleverna tydligt ser vilka moment de kommer att träna på. Lärarmaterialet underlättar individanpassningen för dig som lärare – nivåindelade diagnoser, reparationsövningar, kommunikationsövningar samt matriser i enlighet med Lgr-11. Till serien finns också webbaserade lärverktyg. Inspelade texter och hörförståelseövningar finns tillgängliga kostnadsfritt på gleerups.se Happy Textbook Year 5 I Happy Year 5 lär vi känna familjen Best ännu mer. Kate och Adam åker till London, mamma Carol besöker New York och familjen får besök från Irland. För skolår 5 finns 11 tematiska units. Varje unit är indelad i A–C texter och ofta en extra text. En inledande målsidan i visar vilken grammatik samt vilka ord och fraser eleverna kommer att lära sig i respektive unit. Happy är: • ett läromedel som följer Lgr-11 och hjälper eleverna att nå kunskapsmålen • ett individanpassat material som ge varje elev den träning och de utmaningar han/hon behöver • engagerande texter som väcker läslust hos eleverna • målbaserade övningar som gör eleverna medvetna om vad de ska lära sig och varför Författare till Happy Year 5: Chris Sutcliffe har skrivit flera böcker i Happy-serien. Han har arbetat som lärare i över 30 år och bor i Lincolnshire, England. Mirja Mälström Timling – utbildad lärare i svenska, engelska och SO och har arbetat som lärare sedan 2003. Hon bor i Västerås och arbetar på en liten F-6 skola. Ingela Thunman – utbildad 1-9 lärare i svenska/historia och engelska. Hon bor i Västerås och har arbetat som lärare sedan 1999.

Läs mer om Happy Textbook Year 5

Happy Textbook Year 5

oklassificerat, Övrigt

Hitta Happy Textbook Year 5 även hos:
Rulla till toppen