Hantera risker : systematiskt miljöarbete

Hantera risker : systematiskt miljöarbete
Hantera risker : systematiskt miljöarbete
Beskrivning av Hantera risker : systematiskt miljöarbete

Den här boken beskriver hur man kan undersöka arbetsmiljön utifrån mänskliga tekniska och organisatoriska faktorer och därmed öka möjligheten att både se och åtgärda risker i verksamheten. Arbetsgivaren ska regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma risken för ohälsa och olycksfall både i den löpande verksamheten och när förändringar planeras. Arbetet med att hantera riskerna kan beskrivas som en kontinuerlig process i stegen: undersöka riskbedöma åtgärda och slutligen kontrollera a

Läs mer om Hantera risker : systematiskt miljöarbete...


Sök bästa pris på Hantera risker : systematiskt miljöarbete hos: