Hansén Dan Kommando Holger Meins – Dramat På…

Hansén Dan Kommando Holger Meins – Dramat På…
Hansén Dan Kommando Holger Meins – Dramat På…
Beskrivning av Hansén Dan Kommando Holger Meins – Dramat På…

Året var 1975. Den 24 april klockan 23.46 exploderade tredje vå-ningen

på Västtysklands ambassad i Stockholm. Det blev slutet på

ett drama som pågått i tolv timmar och skördade tre dödsoffer. Sex

unga västtyskar från Röda Armé-fraktionen Kommando Holger

Meins hade barrikaderat sig i byggnaden med ambassad-tjänstemän

som gisslan. Deras krav: 26 fångar skulle friges ur

västtyska fängelser.

Några veckor tidigare hade säkerhetspolisen fått reda på att

västtyska terrorister planerade att slå till mot ambassaden men

Stockholmspolisen fick inte information om det.

Dan Hansén och Jens Nordqvist berättar hela den dramatiska

historien om ambassadockupationen liksom om den våldsamma

proteströrelsen i Västtyskland ur vilken terrorismen växte fram.

Boken handlar också om Operation Leo västtysken Norbert

Kröcher och hans svenska medhjälpares planer på att kidnappa

det före detta statsrådet Anna-Greta Leijon som hämnd för hennes

agerande under ambassaddramat och för att tvinga västtyska reger-ingen

att frige medlemmarna i Kommando Holger Meins.

Författarna har gjort ett stort antal intervjuer med poliser inom

Säpo och den öppna polisen regeringsmedlemmarna Anna-Greta

Leijon och Carl Lidbom och tjänstemän på justitiedepartementet

en överlevande ambassadtjänsteman liksom Karl-Heinz Dellwo

från Kommando Holger Meins och Norbert Kröcher. De har också

tagit del av hemligstämplade dokument från arkiv i Sverige och

Tyskland. Därmed kan de lägga fram en rad nya och delvis sensa-tionella

fakta om ambassaddramat och Operation Leo.

FÖRFATTARNA: Dan Hansén Dan Hansén Dan Hansén Dan Hansén Dan Hansén är

doktorand i statsvetenskap och

arbetar på Försvarshögskolan

i Stockholm.

Jens Nordqvist Jens Nordqvist Jens Nordqvist Jens Nordqvist Jens Nordqvist är frilans-journalist

verksam i Stock-holm.

ochoch

Läs mer om Hansén Dan Kommando Holger Meins – Dramat På…...


Sök bästa pris på Hansén Dan Kommando Holger Meins – Dramat På… hos: