Hanke Christina Bokföringens Abc Faktabok

Hanke Christina Bokföringens Abc Faktabok
Hanke Christina Bokföringens Abc Faktabok
Beskrivning av Hanke Christina Bokföringens Abc Faktabok

Bokföringens abc är en kombinerad fakta- och övningsbok för alla som vill lära sig grunderna i praktisk bokföring.

Bokföringens abc  har en tydlig struktur lättillgänglig text och innehåller ett stort antal övningar som presenteras i stigande svårighetsgrad. Övningar är av central betydelse vid all inlärning men särskilt gäller detta vid inlärning av bokföringens grunder.

Varje kapitel innehåller en faktatext tydliga exempel samt övningsuppgifter. Boken avslutas med ett praktikfall där uppgiften är att sköta ett litet företags bokföring under ett år och att upprätta bokslut.

Bokföringens ABC är anpassad till Baskontoplanen och många av exemplen har hämtats ur verkligheten för att ge en känsla av hur bokföringsarbetet fungerar i praktiken.

Till boken bifogas ett professionellt bokföringsprogram – Edison med enkla och handfasta anvisningar. Med hjälp av detta eller annat bokföringsprogram kan läsaren lösa flera av övningarna och det avslutande praktikfallet.

Bokföringens abc – Lösningar
Boken innehåller fullständiga lösningar till övningar och praktikfall. Dessutom finns här två kursplaneringsförslag; ett för intensivkurser på ca 5 dagar och ett för terminskurser.

Avsedd för:
Grundläggande bokföringskurser inom ramen för exempelvis Yh-utbildningar företagsintern utbildning och studieförbundens studiecirklar.

Författare:
Christina Hanke. Författaren har lång erfarenhet av utbildning i bokföring.

Läs mer om Hanke Christina Bokföringens Abc Faktabok...


Sök bästa pris på Hanke Christina Bokföringens Abc Faktabok hos: