Hamring Sofie Till Man Och Kvinna Skapade Ha…

Hamring Sofie Till Man Och Kvinna Skapade Ha…
Hamring Sofie Till Man Och Kvinna Skapade Ha…
Beskrivning av Hamring Sofie Till Man Och Kvinna Skapade Ha…

Påven Johannes Paulus II är mest känd för vad han betytt
för kyrkan internationellt och för världspolitiken. Däremot
är Kroppens teologi hans banbrytande verk om den mänskliga
sexualiteten så gott som helt okänt trots att det kallats för »en
sorts tidsinställd teologisk bomb som kan innebära en vändpunkt
inte bara för katolsk teologi utan också för modern idéhistoria.
Det handlar om en djupgående utläggning om kroppen och
sexualiteten. Från att ha betraktats som ett naturens verk vars
syfte enbart var fortplantning förkunnades den nu ingå i Guds
plan för människans återlösning. Människokroppen är skapad
för att överföra till den synliga världen »det mysterium som
varit fördolt hos Gud i all evighet och bli dess synliga tecken.
Den här boken är den första introduktionen på svenska till
Kroppens teologi. Den är en sammanfattning av Johannes Paulus
II:s arbete men rymmer även många kommentarer utifrån dagens
svenska sammanhang.

Detta blir den bok jag har drömt om. Och som än så länge fattades i alla
fall i Sverige. En bok om kärlek och sexualitet som talar klarspråk och
som alla kan förstå och som hela tiden vågar peka på Treenigheten som
vår urbild. Broder Wilfrid Stinissen o.c.d.

Syster Sofie tillhör dominikansystrarnas kommunitet i Rögle
och har tidigare publicerat boken Om jag glömmer dig Jerusalem.
Möten mellan judendom och kristendom Artos (2009).

Läs mer om Hamring Sofie Till Man Och Kvinna Skapade Ha…...


Sök bästa pris på Hamring Sofie Till Man Och Kvinna Skapade Ha… hos: