Hambraeus Bengt Aspects Of Twentieth Century…

Hambraeus Bengt Aspects Of Twentieth Century…
Hambraeus Bengt Aspects Of Twentieth Century…
Beskrivning av Hambraeus Bengt Aspects Of Twentieth Century…

Engagerande och personliga tankar om musikalisk uppförandepraxis under vårt århundrade. Om tolkningen av nutida västeuropeisk musik och av tidigare epokers och andra kulturers musik.

Hur skiljer sig en Bach-tolkning från sekelskiftet 1900 från en tolkning av 50-talssnitt? Skall den som vevar en pianola-rulle betraktas som interpret eller ej? Vem är den bästa interpreten den som in i minsta detalj försöker återskapa gångna tiders uppförandepraxis eller den som tolkar musiken utifrån sitt och publikens nutida öra? Varför blir vissa verk under loppet av ett decennium obegripliga för en publik?

Detta är några exempel på frågeställningar som Bengt Hambræus resonerar kring i sin bok – allt framlagt på ett lättläst och underhållande sätt.

All text på engelska.

Bengt Hambræus är tonsättare organist pedagog forskare och musikskriftställare – en mycket mångsidig person och en av förgrundsgestalterna i den svenska avantgardismen. Sedan 1972 är han professor i komposition vid McGill University i Montreal Kanada.

Läs mer om Hambraeus Bengt Aspects Of Twentieth Century…...


Sök bästa pris på Hambraeus Bengt Aspects Of Twentieth Century… hos: