Halldorf Peter Som Brann Där En Eld – Postil…

Halldorf Peter Som Brann Där En Eld – Postil…
Halldorf Peter Som Brann Där En Eld – Postil…
Beskrivning av Halldorf Peter Som Brann Där En Eld – Postil…

I sextiosex predikningar tar Peter Halldorf med oss på en vandring genom kyrkoåret från Adventstiden till Domsön­ dagen. I formen av en postilla som den gamla tidens prediko­ samlingar kallades räcks oss Guds Ord att begrunda och inspireras av till vägledning och uppbyggelse.
Predikningarna i Som brann där en eld har hållits i olika kyrkor runt om i Sverige alltifrån Domkyrkor till Pingst­ kyrkor. Åtskilliga har varit en del av den tidiga söndagsmässan i Slottskapellet i Bjärka­Säby.
Allt fler i vår tid upptäcker styrkan i den rytm som det kristna året inbjuder till. Varje kyrkoår är en spiralrörelse omkring Jesus. Vecka efter vecka år efter år leds vi djupare in i livet i Kristi efterföljelse. Peter Halldorfs postilla kan med fördel användas som en andaktsbok enskilt eller i grupp som näring för den egna tron på vandringen genom året. Predikanten skriver i förordet:

När Anden tar oss med innanför bokstavens förhänge i Skriften erfar vi hur den heliga histo- rien sammanflätas med vår egen historia. Det är i våra liv Jesus föds och växer upp det är i oss han frestas av djävulen och delar festen med
sina vänner. Det är i oss han uppenbarar Guds rike. Och när han lider dör uppstår och intar platsen på sin Faders högra sida blir vi genom Anden delaktiga i hans liv medan vi lyssnar till och läser Guds Ord.

Läs mer om Halldorf Peter Som Brann Där En Eld – Postil…...


Sök bästa pris på Halldorf Peter Som Brann Där En Eld – Postil… hos: