Halldén Philip Islamologi – Studiet Av En Re…

Halldén Philip Islamologi – Studiet Av En Re…
Halldén Philip Islamologi – Studiet Av En Re…
Beskrivning av Halldén Philip Islamologi – Studiet Av En Re…

Detta är en grundläggande bok i islamologi. Syftet är att studera och analysera de förhållanden som skapar det som uppfattas som islam av muslimer. Samspelet mellan tolkning och vad som sker i samhället har följaktligen stor betydelse. Just samspelet mellan samhälle kultur och religion är en del av förklaringen till varför islam tolkas på ett visst sätt i en viss situation. Men bland de 15 miljarder som bekänner sig till islam finns förstås en mängd tolkningar. boken indelas i fyra delar: 1. Det goda samhället 2. Politik makt och stat 3. Sufismen och 4. Omplanterad i Islam.

Redaktörerna Jonas Otterbeck är docent i islamologi och lektor vid Centrum för teologi och religionsvetenskap Lund och Leif Stenberg är docent i islamologi och föreståndare för Centrum för mellanösternstudier vid Lunds universitet. Övriga medarbetare är forskare och kännare av islam.

Läs mer om Halldén Philip Islamologi – Studiet Av En Re…...


Sök bästa pris på Halldén Philip Islamologi – Studiet Av En Re… hos: