Håkanson Ulla Buena Idea 1 Libro De Trabajo

Håkanson Ulla Buena Idea 1 Libro De Trabajo
Håkanson Ulla Buena Idea 1 Libro De Trabajo
Beskrivning av Håkanson Ulla Buena Idea 1 Libro De Trabajo

Det är verkligen en god idé att lära sig spanska idag när den spansktalande kulturen är mer framträdande än någonsin bland annat genom musik mat och sport. Allt detta finns självklart med i Buena idea. Med en genomtänkt progression och metodik förs eleverna på ett naturligt sätt in i en användbar spanska. Dels möter materialet eleverna där de befinner sig med texter på teman som shopping resor musik och studier dels vidgar det vyerna genom fördjupad information om språk och kultur.

I Buena idea byggs innehållet kring vardagliga situationer och ämnesområden. Dessa är sedan utgångspunkten för vad som övas. Stor vikt läggs vid inlärning av ord och fraser. En kursöversikt i början av boken visar tydligt vad som tas upp aktivt och passivt i varje text. I Buena idea uppmanas eleverna till reflektioner kring sin egen inlärning och de får hjälp genom återkommande Consejos tips och råd om t.ex. ordinlärning och textläsning.

Buena idea består av två huvudkomponenter en textbok och en studiebok med tydliga kopplingar till varandra:

Libro de textos
Buena idea 1 motsvarar kursen spanska 1 och består av 24 kapitel som – speciellt i början av boken – är ganska korta. Detta ger känsla av att man kommer igång snabbt med sin spanska. Vissa av kapitlen är av mer informativt slag.

Buena idea 2 motsvarar kursen spanska 2. Den inleds med två repetitionskapitel och bygger sedan vidare på del 1 i metodik och innehåll. Här fördjupas teman från Latinamerika och Spanien dels i de 21 huvudkapitlen och dels i de fördjupningstexter som ligger i slutet av boken. Fördjupningsdelen tar bland annat upp enkla varianter av spanskan i olika delar av Latinamerika fester och högtider samt en historisk överblick från spansk och latinamerikansk horisont.

Libro de trabajo
I övningsmaterialet till Buena idea läggs stor vikt vid muntliga och skriftliga kommunikativa situationer. Dessutom fokuseras på att öva upp förståelsen av det man hör och läser bl.a. genom hörövningar och dictogloss samt genom lässtrategier. Den grammatik som behövs just i den aktuella situationen tas upp och övas systematiskt och varierat. För att kunna uttrycka sig naturligt innebär detta att perfekt tas upp relativt tidigt i Spanska 1 och att preteritum och imperfekt kommer naturligt i Spanska 2.

Elevfacit har lösningar till samtliga uppgifter och översättningar av alla texter i Libro de textos.

Lärar-cd:n innehåller ljudinspelningar av alla texter och hörövningar i boken samt hörförståelseuppgifter till proven i lärarhandledningen.

Övningsmästaren www.ovningsmastaren.se ger dig gratis tillgång till textbokens ljudfiler och ordträning.

Läs mer om Håkanson Ulla Buena Idea 1 Libro De Trabajo...


Sök bästa pris på Håkanson Ulla Buena Idea 1 Libro De Trabajo hos: