Hagman Urban Illusionisten Olof Lagercrantz …

Hagman Urban Illusionisten Olof Lagercrantz …
Hagman Urban Illusionisten Olof Lagercrantz …
Beskrivning av Hagman Urban Illusionisten Olof Lagercrantz …

Boken är en läsning av ett haltande författarskap. Utgångspunkten är Olof Lagercrantz (1911 2002) egna texter hans förhållande till litteraturen diktare och ideologier. Tidsmässigt löper studien från 1930- till 1990-tal och följer den konstnärliga ideologiska och intellektuella utvecklingen.
Under 1950-talet kritiserar Lagercrantz den tredje ståndpunktens sovjetvänlighet. Tanken på svenska kärn-vapen omfamnas. Karin Boyes bisexualitet kallas perversion. Under 1960-talet dyker plötsligt försvaret för Sovjetrysslands politik upp vilket utvecklas till en form-lig dyrkan av Mao i början av 1970-talet.
Stilistiskt pendlar författarskapet mellan det språkligt mästerliga och det direkt pinsamma.
Olof Lagercrantz levde ett alltigenom borgerligt liv men sa sig avsky borgare liksom han avskydde han-delsmän och uppkomlingar. Han argumenterade för socialism och arvsrättens avskaffande men var samtidigt en förmögen höginkomsttagare.
Genomgående saknas reflektioner över omprövningarna de stycken som visar på en levande och tänkande person och inte en trendkänslig åsiktsautomat. Men även här finns skäl att tvivla Lagercrantz förklarade vid flera tillfällen att allt författande var ett spel med masker. I Karlfeldtstudien skriver han att en adelsman inte blottar sig i sina texter och det var något av ett ledmotiv för honom själv. Att Lagercrantz betraktade sig som en adelsman i alla positiva bemärkelser var också en av konstanterna i författarskapet.

Läs mer om Hagman Urban Illusionisten Olof Lagercrantz …...


Sök bästa pris på Hagman Urban Illusionisten Olof Lagercrantz … hos: