Häggrot Sören Kommunala Vägval

Häggrot Sören Kommunala Vägval
Häggrot Sören Kommunala Vägval
Beskrivning av Häggrot Sören Kommunala Vägval

Sveriges utveckling kommer att präglas av hur landets kommuner och landsting förhåller sig till kommande utmaningar. Välfärdssamhällets lokala förankring som har gett goda förutsättningar för att individer och företag har kunnat blomstra möter nu framtidens nya problem. Sverige upplever en demografisk förskjutning. En allt äldre befolkning ställer nya krav inte minst på vård och äldreomsorg. En fortgående urbanisering kräver stora investeringar samtidigt som glesbygdskommunerna får svårigheter att uppfylla sina välfärdsuppgifter. Medborgarna förväntar sig också en offentlig verksamhet med allt högre kvalitet.
De svenska kommunernas vägval och de utmaningar som väntar är ämnet för denna bok. Välfärdens framtida finansiering är den centrala fråga som måste få ett svar. Den kommunala indelningen är också ett tema som kommer att bli allt viktigare. Hur ska kommunal verksamhet styras och hur kan samarbeten främjas? Hur kan en framtida kommunallag utformas? Privata utförares påverkan på den kommunala verksamheten är en annan faktor som kräver en mer långtgående reflektion.
Författarna av Kommunala vägval har lång erfarenhet av att analysera kommunal verksamhet. Sören Häggroth har ett förflutet som statssekretare med ansvar för kommunala frågor. Lars M. Andersson var initiativtagare och under femton år verkställande direktör för den svenska kommunbanken Kommuninvest.

Läs mer om Häggrot Sören Kommunala Vägval...


Sök bästa pris på Häggrot Sören Kommunala Vägval hos: