Hägerdal Hans Vietnams Historia

Hägerdal Hans Vietnams Historia
Hägerdal Hans Vietnams Historia
Beskrivning av Hägerdal Hans Vietnams Historia

»Det här är en synnerligen imponerande bok. Informationstät men inte överlastad. Läsaren flyter igenom boken utan problem. Tidningen Ångermanland

»Suverän Vietnambok … Ett gediget balanserat och heltäckande arbete. Smålänningen

Vietnams historia är den första boken på svenska som utförligt skildrar landets hela historia. Hans Hägerdal inleder med de halvmytiska vietnamesiska rikena under det första årtusendet f Kr fortsätter med det kinesiska herraväldet och de självständiga dynastierna under medeltiden fram till 1800-talet då den franska koloniseringen tog fart. Under 1900-talet växte sig nationalismen stark något som kulminerade i det blodiga Vietnamkriget.

Skildringen avslutas med en beskrivning av dagens dynamiska och snabbt förändrade samhälle. Det vackra och sägenomspunna Vietnam har i våra dagar blivit ett nytt hett turistmål.

Vietnams historia sammanfattar på ett lättillgängligt sätt de senaste forskningsresultaten om landets brokiga historia. Författaren behandlar inte Vietnam som en isolerad företeelse i historien utan sätter in landet i dess sydostasiatiska och globalhistoriska sammanhang.

Hans Hägerdal är fil. dr i historia och lektor vid Växjö universitet. Han har gjort flera längre resor i Sydostasien och är en Sveriges främsta kännare av vietnamesisk historia.

Läs mer om Hägerdal Hans Vietnams Historia...


Sök bästa pris på Hägerdal Hans Vietnams Historia hos: