Hagberg Åsa Och Himlen Rör Vid Jorden

Hagberg Åsa Och Himlen Rör Vid Jorden
Hagberg Åsa Och Himlen Rör Vid Jorden
Beskrivning av Hagberg Åsa Och Himlen Rör Vid Jorden

En ny psalm till varje söndag hela kyrkoåret samlade mellan två pärmar
för att de ska vara lätta att hitta. En ny psalm som skrivits utifrån det tema som står som rubrik för söndagen och inspirerats av de texter som ska läsas. Kopplingen blir direkt. En ny psalm som tillsammans med den gamla välbekanta psalmen kan göra det märkbart att den Gud som var också är och finns för alla tider. En ny psalm som kan underlätta för den ovane kyrkobesökaren att beröras och känna igen sig i språk och tilltal.
Samtliga psalmer har text av Åsa Hagberg och är tonsatta av Stefan
Jämtbäck och flertalet har publicerats i tidningen Sändaren under 2009
2010.

»Det är därför mitt intryck att föreliggande
samling psalmer anknutna till kyrkoårets
söndagar och dess texter svarar mot ett djupt
liggande behov Möjligheterna att använda
och levandegöra dem på varierande sätt är
många. De flesta är tänkta för församlingens
gemensamma sång men några är avpassade för
att sjungas av barn andra kan vara lämpliga för
kör o.s.v. Sammantaget handlar det om att
med ett gammalt uttryck sjunga in evangelium.
Det är kanske en psalms allra viktigaste
uppgift.
Ur förord av Per Olof Nisser

Åsa Hagberg är författare och Frostensonstipendiat 2006 2009 och 2010 har även deltagit i Frostensonstiftelsens psalmskola 20072008. Skriver förutom psalmer också böcker och andra texter bor i Förslöv.
Stefan Jämtbäck är musiker och tonsättare med flera egna skivor bakom sig och har bland annat gjort tonsättningar till Martin Lönnebos Hjärtats nycklar. Frostensonstipendiat 2008 bor i Stockholm där han också arbetar som församlingsmusiker.

Läs mer om Hagberg Åsa Och Himlen Rör Vid Jorden...


Sök bästa pris på Hagberg Åsa Och Himlen Rör Vid Jorden hos: