Hacking Ian Social Konstruktion Av Vad?

Hacking Ian Social Konstruktion Av Vad?
Hacking Ian Social Konstruktion Av Vad?
Beskrivning av Hacking Ian Social Konstruktion Av Vad?

Social konstruktion eller oberoende verklighet? Frågan har dominerat den metodologiska debatten framförallt inom samhällsvetenskaperna under de senaste decennierna. Men vad är social konstruktion och exakt vad är det som tänks vara socialt konstruerat? Ian Hacking benar upp de teroretiska problemen utifrån intressanta och konkreta exempel och ger samtidigt en historisk bakgrund till debatten om sociala konstruktioner. Skarpsinnigt och engagerande diskuterar han frågor om hur verklighet och klassifikation samspelar till exempel i synen på övergrepp mot barn på manligt och kvinnligt och på olika former av galenskap.

Ian Hacking föddes 1936 i Vancouver British Columbia Kanada. Han är professor i filosofi vid Torontos universitet knuten till Institute for the History and Philosophy of Science and Technology och även professor vid Collège de France. Ian Hacking är författare till en rad uppmärksammade böcker av vilka flera kommit att bli klassiker inom sina områden.

Ian Hacking är den mest intellektuellt nyfikne och uppslagsrike av nu verksamma vetenskapsfilosofer. Hackings bok utgör ett beundransvärt exempel på både hänsynslösa avslöjanden och ett tankedigert och självständigt filosoferande en ovanlig kombination av sunt förnuft och teknisk briljans.
RICHARD RORTY The Atlantic Monthly

Läs mer om Hacking Ian Social Konstruktion Av Vad?...


Sök bästa pris på Hacking Ian Social Konstruktion Av Vad? hos: