Gymnasiearbetet : En handbok

Gymnasiearbetet : En handbok

En handbok som stöttar eleven genom hela gymnasiearbetet Eleven får hjälp att planera och genomföra sitt gymnasiearbete genom övningar, goda exempel, språkligt stöd och konkreta tips. Gymnasiearbetet en handbok riktar sig till elever på Samhällsvetenskapsprogrammet, Humanistiska programmet och Ekonomiprogrammet. Det är en praktisk handbok som har sin utgångspunkt i vetenskapsteorin. Dina elever får alltså både teoretisk kunskap och stöd att steg-för-steg genomföra sitt gymnasiearbete. Boken kan användas av eleverna på egen hand och som kursbok i klassrummet. Boken ger eleven svar på frågorna: Varför ska jag skriva ett gymnasiearbete? Vilket ämne ska jag välja? Hur kommer jag fram till ett syfte och en frågeställning? Hur samlar jag in och bearbetar information? Hur sammanfattar och presenterar jag mina resultat? Författarna och gymnasielärarna Mats Andersson och Nils Etzler guidar eleven genom gymnasiearbetets alla faser: I bokens inledning motiveras eleven till att komma igång med sitt arbete. Här får eleven också på ett lättfattligt sätt ta del av Skolverkets krav. Eleven förbereds för arbetet genom en introduktion till vad det innebär att arbeta vetenskapligt. I nästa steg leds eleven genom konkreta exempel och övningar fram till att välja ämne, formulera syfte och frågeställningar, och söka information. Eleven får sedan en introduktion till olika metoder och arbetssätt. Eleverna får också verktyg för att säkerställa att undersökningen når upp till kraven på vetenskaplighet. I nästa del får eleven stöd att genomföra sin undersökning: att välja metod och samla in och bearbeta information. Eleven får lära sig hur man gör enkäter, intervjuer, observationer och dokumentstudier. I arbetets slutfas får eleven verktyg för att analysera, sammanfatta och presentera sina resultat. Eleven får också stöd att språkligt strukturera och presentera sitt arbete samt skriva ett abstract. Lärarstöd Våren 2017 kommer ett lärarstöd på webben, där du får konkreta tips på hur du kan arbeta med övningarna i klassrummet och hur du kan planera, genomföra och utvärdera arbetet.

Läs mer om Gymnasiearbetet : En handbok

Gymnasiearbetet : En handbok

oklassificerat, Övrigt

Hitta Gymnasiearbetet : En handbok även hos:
Rulla till toppen