Guvå Laila M Spegla Språket Åk 7 Textsamling

Guvå Laila M Spegla Språket Åk 7 Textsamling
Guvå Laila M Spegla Språket Åk 7 Textsamling
Beskrivning av Guvå Laila M Spegla Språket Åk 7 Textsamling

Spegla språket är en helt ny läromedelsserie för högstadiet i svenska och svenska som andraspråk.  Serien består av en grundbok en textsamling och en lärarhandledning för varje årskurs.

Spegla språket bygger på aktuella forskningsrön kring läsförståelse och stöttning. Böckerna är språkutvecklande och har ett elevnära tilltal. Grundböckerna inleds med separata strategikapitel där eleverna får undervisning som rör läsning skrivande och lärande. Strategierna är tillämpbara även utanför svenskämnet.

Spegla språket Textsamling för årskurs 7 har ett inspirerande upplägg som lockar till vidare läsning. Texterna och de tillhörande uppgifterna är omsorgsfullt framtagna för att passa målgruppen och för att intressera och ge utrymme för reflektion.

Textsamlingen består av två delar där den första delen följer grundbokens kapitel och kompletterar densamma genom att erbjuda fler exempel på de representerade texttyperna. Den andra delen är tematisk och har hämtat inspiration från de övergripande målen och riktlinjerna i LGR 11. Texterna i denna del kretsar kring tre teman:
Respekt och rättskänsla
frihet och förtryck
klimatförändring och klimatförbättring

Läs mer om Guvå Laila M Spegla Språket Åk 7 Textsamling...


Sök bästa pris på Guvå Laila M Spegla Språket Åk 7 Textsamling hos: